Вдъхновена от светлината

Доказана от науката

Табу Естетик ЕООД
Последна промяна: 1 ноември 2023
Табу Естетик ЕООД (“Табу Естетик”, “ние”, “нас” или “наш”) носи отговорност за този уебсайт и е администратор на данните, предоставени ни чрез него. Ние уважаваме вашата неприкосновеност на личния живот и се стремим да я защитаваме заедно с вашите лични данни. Понастоящем управляваме уебсайта Celluma.bg (“Уебсайтът”). Настоящото Уведомление за поверителност е включено в и е част от Общите условия (“Общите условия”), които уреждат използването на този Уебсайт от Ваша страна като цяло.
1. Кои сме ние
Този Сайт се публикува и поддържа от или от името на “Табу Естетик” ЕООД, със седалище, намиращо се на ул. “Хан Кардам” 3; град Добрич, ПК 9300, България. При всякакви въпроси относно защитата на личните Ви данни или настоящото Уведомление за поверителност, моля, свържете се с нас на info@celluma.bg
Връзки с трети страни
Този уебсайт може да включва връзки към уебсайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уебсайт, ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.
2. Данните, които събираме за вас, и как ги събираме
Събираме няколко различни вида лични данни от Вас в зависимост от начина, по който взаимодействате с нашия Уебсайт. По-голямата част от информацията, която събираме, ни се предоставя от Вас чрез попълване на формуляри, регистрация на акаунт или предоставяне на информация по друг начин, когато сте помолени. Понякога събираме информация за вас, без да сте я предоставили. Тъй като от време на време можем да променяме нашия уебсайт и услугите, които предлагаме, средствата и методите за предоставяне на лични данни също могат да се променят. В зависимост от начина, по който взаимодействате с нас и използвате уебсайта, личните данни, които събираме, могат да варират.
Моля, прочетете по-долу за общите начини, по които събираме вашите лични данни.
Извършване на покупка.
Когато правите покупка, събираме вашето име и фамилия, името на компанията (“Данни за контакт”), както и адреса за доставка и/или фактуриране, имейл (за потвърждение на поръчката) и телефонен номер (“Данни за фактуриране”). Използваме тази информация, за да обработим плащането, да обработим доставките на стоките и за легитимни интереси като предотвратяване на измами, улесняване на връщането и осигуряване на обслужване на клиенти.
Използваме процесори за плащане от трети страни, за да улесним покупките на нашия Уебсайт. Можете да използвате банков превод за обработка на плащанията.

Създаване на акаунт в Уебсайта.
Не се изисква да създавате акаунт в Табу Естетик ЕООД, но ако решите да създадете акаунт, ще Ви помолим да предоставите парола за акаунт, за да можете да влезете сигурно в акаунта си. Тази парола се комбинира с Вашия имейл адрес за целите на идентифицирането на профила (“Информация за профила”). По подразбиране ще използваме Вашите лични данни само за администриране на Вашия акаунт и за предоставяне на продуктите и услугите, които сте поискали от нас.
Свързване с нас онлайн
По Ваш избор можете да ни изпратите съобщение чрез нашия Уебсайт и да предоставите Вашата информация за контакт. Ако направите това, ние ще получим и съхраним съобщението Ви с нас, за да отговорим на Вашето искане. Освен това, ако ни изпратите имейл, ще получим Вашия имейл адрес и всяка друга лична информация, която предоставите в имейла или като прикачен файл към него. Възможно е да споделим тази информация с трети страни в зависимост от съдържанието на имейла.
Свързване с нас по телефона
Предоставяме телефонен номер, на който можете да се свържете с нас по телефона. Ако ни се обадите, може да получим телефонния ви номер и да запишем телефонния разговор за целите на осигуряване на качеството и сигурността.
Информация, събирана автоматично от използването на нашия сайт
Докато взаимодействате с “Табу Естетик” ЕООД, ние може автоматично да събираме информация за Вашето оборудване, действия и модели на сърфиране (“Технически данни”). Събираме тези Технически данни, като използваме бисквитки и други подобни технологии. Техническите данни могат да включват Вашия IP адрес; данни за идентификатора на устройството, вида на устройството, което използвате, операционната Ви система и версия, URL адресите на нашите уебстраници, които посещавате, URL адресите на препращащите и напускащите страници, страниците, които разглеждате, времето, прекарано на дадена страница, броя на направените кликвания, типа на платформата и обобщени, неспецифични данни за местоположението. Когато събираме данни, които не Ви идентифицират като физическо лице, имаме право да използваме и разкриваме тази информация за всякакви цели, независимо от всичко, което противоречи на това в настоящото Уведомление, освен в случаите, когато това е забранено от закона.
Подобно на много уебсайтове, нашите сървърни логове автоматично улавят Технически данни, докато разглеждате конкретна страница. Ние също така използваме бисквитки. Моля, вижте нашата Политика за бисквитките по-долу за подробности.
4. Как използваме Вашите лични данни.

Ще използваме вашите лични данни само когато това е позволено от закона. Като цяло ще използваме Вашите лични данни: (а) с Вашето съгласие; (б) когато трябва да изпълним договор, който предстои да сключим или сме сключили с Вас; (в) когато това е необходимо за нашите законни интереси и Вашите интереси и основни права нямат преимущество пред тези интереси; и (г) когато трябва да спазим законово или регулаторно задължение.
Цели, за които ще използваме Вашите лични данни
По-долу е представена таблица на някои от най-често срещаните начини, по които обработваме Вашите лични данни. Където е уместно, сме посочили какви са нашите законни интереси. Имайте предвид, че може да обработваме Вашите лични данни на повече от едно законно основание в зависимост от конкретната цел, за която използваме Вашите данни. Моля, свържете се с нас, ако се нуждаете от подробности за конкретното правно основание, на което разчитаме, за да обработваме Вашите лични данни, когато в таблицата по-долу е посочено повече от едно основание.

5. Разкриване на Вашите лични данни
Възможно е понякога да разкриваме Вашите лични данни на трети страни. Това разкриване може да е необходимо, за да Ви предоставим достъп до нашия Уебсайт, да Ви изпратим нашите продукти, да спазим нашите законови задължения, да наложим спазването на нашите Общи условия, да улесним нашите маркетингови и рекламни дейности или да предотвратим, открием, смекчим и разследваме измамни или незаконни дейности, свързани с нашите Услуги. Опитваме се да сведем до минимум количеството лична информация, която разкриваме, до това, което е пряко свързано и необходимо за постигане на определената цел. Ние не продаваме, не отдаваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие.
Доставчици на услуги от трети страни. Възможно е да споделяме Вашата информация, включително, но не само, Данни за контакт и Технически данни, с трети страни – доставчици на услуги, които изпълняват различни функции, за да ни позволят да предоставяме нашите услуги и да ни помагат да управляваме нашия бизнес, като например дизайн на уебсайт, изпращане на имейл съобщения, откриване и предотвратяване на измами, обслужване на клиенти, обработка на плащания или извършване на анализи. Договорите ни с тези трети страни изискват от тях да запазят поверителността на личните данни, които им предоставяме, да действат само от наше име и по наши инструкции и да не използват личните данни за цели, различни от продукта или услугата, които предоставят на нас или от наше име. Доставчици на услуги за доставка от трети страни (напр. SpeedyEcont,DHL и др.), с които споделяме адрес за доставка, информация за контакт и информация за проследяване на пратката с цел улесняване на доставката на закупените продукти и други комуникации, свързани с доставката.
Защита на Табу Естетик ЕООД. Можем да споделяме лични данни, когато смятаме, че това е подходящо, за да наложим или приложим нашите Общи условия и други споразумения; или да защитим правата, собствеността или безопасността на Табу Естетик ЕООД, нашите продукти и услуги, нашите потребители или други лица. Това включва обмен на информация с други компании и организации с цел защита от измами и намаляване на риска. Това не включва продажба, отдаване под наем, споделяне или разкриване по друг начин на лични данни на нашите клиенти за търговски цели в нарушение на ангажиментите, изложени в настоящата Политика.
Отговор на призовки и други правни искания. Можем да споделяме вашата информация със съдилища, правоприлагащи органи или други правителствени органи, когато имаме добросъвестно убеждение, че това се изисква или ни е разрешено от закона, включително за да отговорим на изискванията за национална сигурност или правоприлагане, за да защитим нашата компания или за да отговорим на съдебна заповед, призовка, заповед за обиск или друго искане на правоприлагащите органи.
Продажба на нашия бизнес. Ако продадем, слеем или прехвърлим някаква част от нашия бизнес, може да се наложи да споделим вашата информация. В такъв случай ще бъдете попитани дали желаете да спрете да получавате рекламна информация след всяка промяна на контрола.
С Вашето съгласие. Освен както е посочено по-горе, ще Ви предоставим уведомление и възможност да изберете кога Вашите лични данни могат да бъдат споделени с други трети страни.

5. SMS съобщения
Възможно е да предоставим услуга, чрез която можете да получавате съобщения на вашето безжично устройство чрез услугата за кратки съобщения (“SMS услуга”). Ако се абонирате за някоя от нашите SMS услуги, по този начин се съгласявате да получавате съобщения от SMS услугата на адреса, който предоставяте за такива цели. Такива съобщения могат да идват от Табу Естетик ЕООД или от трети страни, с които споделяме Вашия телефонен номер. Вие разбирате, че за тези съобщения се прилагат стандартните тарифи на Вашия безжичен оператор и че можете да промените мнението си по всяко време, като следвате инструкциите в раздела “Право на включване и отказване” по-горе. Вие заявявате, че сте собственик или упълномощен потребител на безжичното устройство, което използвате, за да се регистрирате за SMS услугата, и че сте упълномощен да одобрявате приложимите такси. За да използвате Услугата SMS, трябва да сте навършили 18 години и да пребивавате в Съединените щати. Първо трябва да се регистрирате и да предоставите цялата необходима Лична информация, която може да включва например Вашето име, SMS адрес, безжичен оператор и, ако таксите са приложими за SMS Услугата, за която се абонирате, информация за фактуриране (информация за Вашата кредитна карта или информация за оператора на мобилни услуги, ако приложимите такси ще бъдат фактурирани чрез Вашия оператор). Възможно е също така да получим датата, часа и съдържанието на Вашите съобщения в хода на използването на SMS услугата от Ваша страна. Ние ще използваме информацията, която получаваме във връзка с нашата SMS услуга, в съответствие с настоящото Уведомление за поверителност. Ако таксите се начисляват към фактурата на Вашия безжичен акаунт, ние можем да предоставим на Вашия оператор приложимата информация във връзка с това. Вашият безжичен оператор и други доставчици на услуги също могат да събират данни за използването на Вашето безжично устройство, като техните практики се уреждат от собствените им политики.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че Услугата SMS се предоставя чрез безжични системи, които използват радиостанции (и други средства) за предаване на съобщения по сложни мрежи. Ние не гарантираме, че използването на Услугата SMS от Ваша страна ще бъде поверително или сигурно, и не носим отговорност пред Вас за липсата на поверителност или сигурност, която може да изпитате. Вие носите пълната отговорност за вземането на предпазни мерки и осигуряването на мерки за сигурност, които са най-подходящи за вашата ситуация и планираното използване на SMS услугата. Можем също така да получим достъп до съдържанието на Вашия акаунт и/или безжичен акаунт при Вашия оператор с цел идентифициране и разрешаване на технически проблеми и/или оплаквания, свързани с услугата.
Регистрирайки се за Услугата SMS, Вие се съгласявате да получавате от време на време допълнителни съобщения, които могат да включват новини, промоции и оферти от нас, нашите дъщерни дружества, дружества, притежавани, свързани или контролирани от нас, и партньори, и се съгласявате да споделяме Вашите Лични данни с такива страни за такива цели, освен ако и докато не се откажете от тези дейности, следвайки инструкциите в раздела “Право на включване и отказ” по-горе. Моля, следвайте инструкциите, предоставени ви от трети страни, за да се отпишете от техните съобщения.
7. Сигурност на данните
Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайна загуба, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, агенти, изпълнители и други трети страни, които имат бизнес необходимост да ги знаят. Те ще обработват Вашите лични данни само по наши указания и са задължени да спазват конфиденциалност. Въвели сме процедури за справяне с всяко подозрение за нарушение на сигурността на личните данни и ще уведомим Вас и всеки приложим регулаторен орган за нарушението, когато сме задължени по закон да го направим.
8. Запазване на данни
Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на изпълнение на всякакви правни, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период на съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неоторизирано използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни, и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания. При някои обстоятелства можете да поискате от нас да изтрием Вашите данни (вж. “Законови права на субектите на данни в ЕС”). При някои обстоятелства можем да анонимизираме Вашите лични данни (така че да не могат повече да бъдат свързвани с Вас) за изследователски или статистически цели, като в този случай можем да използваме тази информация за неопределено време, без да Ви уведомяваме допълнително.
9. Международни трансфери на данни
Седалището на “Табу Естетик” ЕООД е в България. Информацията, която събираме от Вас, ще бъде обработвана в България. имаме право да предоставяме Вашите лични данни само на Биофота

10. Права на поверителност на субектите на данни в ЕС
Субектите на данни от ЕС имат определени права по отношение на вашите лични данни, които събираме и обработваме. Ние отговаряме на всички искания, които получаваме от лица в ЕИП, желаещи да упражнят правата си за защита на данните в съответствие с приложимите закони за защита на данните.
• Достъп, коригиране или изтриване. Можете да поискате достъп до, коригиране или изтриване на вашите лични данни. Често можете да отидете директно в Услугата под Настройки на акаунта, за да предприемете тези действия. Моля, имайте предвид, че дори ако поискате вашите лични данни да бъдат изтрити, някои аспекти може да бъдат запазени за нас, за да: спазим нашето законово или нормативно съответствие (напр. поддържане на записи на транзакции, които сте направили с нас); упражняване, установяване или защита на правни искове; и за защита срещу измама или злоупотреба с нашата Услуга. Данните, запазени за тези цели, ще бъдат обработвани, както е описано в раздел 7 „Запазване на данни“ по-горе.
• Възражение. Можете да възразите срещу обработването на вашите лични данни, когато разчитаме на законен интерес (или на тези на трета страна) и има нещо във вашата конкретна ситуация, което ви кара да искате да възразите срещу обработването на това основание, тъй като смятате, че то засяга вашите основни права и свободи. Вие също имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В някои случаи може да докажем, че имаме убедителни законни основания да обработваме вашата информация, които имат предимство пред вашите права и свободи.
• Ограничение. Имате право да поискате от нас да спрем обработването на вашите лични данни в следните случаи: (а) ако искате да установим точността на данните; (b) когато използването на данните от наша страна е незаконно, но вие не желаете да ги изтрием; (c) когато имате нужда да съхраняваме данните, дори ако вече не ги изискваме, тъй като имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове; или (d) сте възразили срещу използването на вашите данни от наша страна, но ние трябва да проверим дали имаме по-важни законови основания да ги използваме.
• Преносимост. Имате право да поискате прехвърляне на Вашите лични данни към Вас или към трета страна. Ние ще предоставим на вас или на трета страна, която сте избрали, вашите лични данни в структуриран, често използван, машинно четим формат. Обърнете внимание, че това право се прилага само за автоматизирана информация, за която първоначално сте ни дали съгласие да я използваме или където сме използвали информацията, за да изпълним договор с вас.
• Оттегляне на съгласието. Ако сме събрали и обработили вашите лични данни с вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработката, която сме извършили преди Вашето оттегляне, нито ще засегне обработката на Вашите лични данни, извършена въз основа на законни основания за обработка, различни от съгласието.
• Подавам оплакване. Имате право да подадете жалба до надзорен орган относно събирането и обработката на вашите лични данни.
За да подадете искане или да предприемете действие по някое от Вашите права, моля свържете се с нас на посочените данни за контакт. Няма да се налага да плащате такса за достъп до вашите лични данни (или за упражняване на някое от другите права). Възможно е обаче да начислим разумна такса, ако искането ви е очевидно неоснователно, повтарящо се или прекомерно. Като алтернатива, ние може да откажем да изпълним вашето искане при тези обстоятелства.
Може да се наложи да поискаме конкретна информация от вас, за да ни помогнете да потвърдим самоличността ви и да гарантираме правото ви на достъп до личните ви данни (или да упражните някое от другите си права). Това е мярка за сигурност, за да се гарантира, че личните данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получат. Може също да се свържем с вас, за да ви помолим за допълнителна информация във връзка с вашето искане, за да ускорим нашия отговор. Опитваме се да отговорим на всички законни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, ако вашата заявка е особено сложна или сте направили няколко заявки. В този случай ще ви уведомим и ще ви държим в течение.
11. Поверителност на децата
Уебсайтът и услугите не са насочени към деца под 18-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако получим лична информация, за която установим, че е предоставена от дете под 18-годишна възраст, ще незабавно да унищожи такава информация.

12. Актуализации на нашето Известие за поверителност
Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с правилата и условията, съдържащи се в това Уведомление за поверителност и Правила и условия и/или всяко друго споразумение, което може да имаме с вас. Ако не сте съгласни с някое от тези правила и условия, не трябва да използвате този уебсайт. Вие се съгласявате, че всеки спор относно поверителността или условията, съдържащи се в това Известие за поверителност, ще се урежда от законите на България.
Очаква се това Известие да се променя от време на време. Ние си запазваме правото да променяме това Уведомление по всяко време и да Ви уведомим чрез публикуване на измененото Уведомление за поверителност на уебсайта. Може също така да Ви изпратим имейл, за да Ви уведомим за съществени промени в това Известие. Разпоредбите, съдържащи се тук, заместват всички предишни известия или изявления относно нашите практики за поверителност и правилата и условията, които уреждат използването на този уебсайт.
13. Как да се свържете с нас
Ако имате някакви въпроси или желаете да подадете жалба във връзка с това Уведомление за поверителност или начина, по който вашите лични данни се използват от нас, моля, свържете се с нас по някой от следните начини:
По имейл: Info@celluma.bg
По пощата: ул. Хан Кардам 3, гр. Добрич, 9300, България

Табу Естетик ЕООД, Inc. Политика за бисквитки
Нашият сайт използва бисквитки. Бисквитката е част от код, който позволява на уеб сървъра да идентифицира и проследява активността на уеб браузъра. Повечето уебсайтове ги използват, за да направят уебсайтовете да работят по-ефективно и да предоставят информация на собствениците на уебсайта. Въпреки че може автоматично да използваме някои бисквитки, които са строго необходими за предоставяне на услугите, които искате, или за разрешаване на комуникации, ние искаме вашето съгласие за всички наши други употреби на бисквитки.
Относно бисквитките
Бисквитката е част от код, който позволява на уеб сървъра да идентифицира и проследява активността на уеб браузъра. Те се използват широко, за да направят уебсайтовете да работят по-ефективно, както и да предоставят информация на собствениците на уебсайта. Можем да използваме както „сесийни бисквитки“, така и „постоянни бисквитки“ на този уебсайт. Сесийните бисквитки ще бъдат изтрити от вашия компютър, когато затворите браузъра си. Постоянните бисквитки ще останат съхранени на вашия компютър, докато не бъдат изтрити или докато достигнат определена дата на изтичане.
Видове бисквитки
Различните бисквитки се използват за различни цели. Нашият сайт може да използва следните видове бисквитки:
• Строго необходими бисквитки. Нашият уебсайт изисква използването на тези бисквитки, за да функционира правилно или да предоставя необходимите функции, свързани с услугите, които заявявате. Например, нашият уебсайт използва бисквитки, за да идентифицира доверен уеб трафик.
• Аналитични бисквитки. Тези бисквитки ни позволяват да подобрим начина, по който работи нашия уебсайт, като позволяват на нас и нашите доставчици на услуги трети страни да разпознават и преброяват броя на посетителите и да виждат как посетителите се движат из нашия уебсайт, когато го използват. Тези бисквитки генерират обобщена статистика, която не е свързана с индивидуализиран профил.

• Бисквитки за функционалност. Тези бисквитки са полезни за подобряване на изживяването на вашия уебсайт, но не са от съществено значение. Например, тези бисквитки ни помагат да разпознаем, че се връщате на нашия уебсайт и да персонализираме съдържанието за вас.

• Рекламни, проследяващи или насочващи бисквитки. Рекламните бисквитки може да ни позволят да записваме информация за посещението ви на нашия уебсайт, за да можем да направим нашия уебсайт и показваните на него реклами по-подходящи за вашите интереси. Те записват неща като посетени страници и кликнати връзки. Тези бисквитки ни позволяват да споделяме данни, като например това, което харесвате, с нашите рекламодатели, така че рекламата, която виждате, може да бъде по-подходяща за вашите предпочитания. Те ни помагат да разберем поведението при пазаруване на нашите посетители, което ни помага да продължим да подобряваме нашия уебсайт във ваша полза. Това може да са и бисквитки на трети страни.
• Бисквитки на трети страни. Някои услуги и рекламни мрежи на трети страни могат да показват реклами в нашата Услуга или да управляват нашите реклами на други уебсайтове. Такива страни могат да използват определени технологии за проследяване, за да събират определена информация за вашите дейности в Услугите и различни Услуги на трети страни, за да ви предоставят насочена реклама въз основа на вашите интереси и предпочитания.
Нашата Политика за поверителност описва нашите практики за всички лични данни, които нашите бисквитки на първи страни събират, съхраняват или използват.

промени в това Известие. Разпоредбите, съдържащи се тук, заместват всички предишни известия или изявления относно нашите практики за поверителност и правилата и условията, които уреждат използването на този уебсайт.

Избор на вашите настройки за бисквитки
Имате избор относно поставянето на бисквитки на нашия уебсайт. Моля, посетете нашия инструмент за управление на съгласието https://cellumastore.myshopify.com/pages/request-personal-data, за да направите или управлявате своите предпочитания за използване на бисквитки. Можете да оттеглите съгласието си за нашите използвани бисквитки, които не са строго необходими, по всяко време, като активирате отново инструмента за управление на съгласието.
Можете също да използвате уеб браузъра си, за да блокирате директно всички бисквитки или само бисквитки на трети страни чрез настройките на браузъра. Използването на настройките на вашия браузър за блокиране на всички бисквитки, включително строго необходимите, може да попречи на правилната работа на сайта. Указания за това как да контролирате бисквитките в популярните браузъри се съдържат тук:
• Microsoft Internet Explorer
• MacOS Safari
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Adobe (Flash бисквитки)

Можете също така да намерите допълнителна информация относно контрола на бисквитките и рекламите тук:
• Инициатива за мрежова реклама
• Digital Advertising Alliance
• Европейски алианс за интерактивна цифрова реклама
• Алианс за цифрова реклама на Канада

Google позволява на потребителите да се откажат от проследяване от Google Analytics и услугите на Google Analytics за демографски данни и отчитане на интереси. Можете да коригирате настройката си тук или да изтеглите добавката за браузър за изключване на Google Анализ.
Не проследявайте сигнали
В момента не отговаряме на сигнали „не проследявай“ и подобни настройки или механизми. Когато използвате уебсайта, ние се опитваме да предоставим персонализирано изживяване.

Промени в нашата употреба на бисквитки
Ще публикуваме всички промени в начина, по който използваме бисквитките, на тази страница. Ако промените съществено променят начина, по който използваме бисквитки, ще публикуваме известие на нашия уебсайт и ще поискаме вашето съгласие за съществено различна употреба. Моля, проверявайте често, за да видите актуализации или промени в нашето известие за използване на бисквитки.
Трансгранични трансфери на данни
Бисквитките, които използваме, могат да обработват, съхраняват или прехвърлят лични данни в и към държава извън вашата, със закони за поверителност, които предоставят различни, вероятно по-ниски защити. Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхраняване или обработка, когато се съгласявате с нашето използване на бисквитки. Базирани сме в Съединените щати.
Доставчици на бисквитки трети страни
В допълнение към нашите собствени бисквитки, може също да използваме различни бисквитки на трети страни, за да докладваме статистически данни за използването на Услугата, да доставяме реклами на и чрез Услугата и т.н. Страните, които задават тези бисквитки на трети страни, могат да разпознаят вашия компютър както когато посещава въпросния уебсайт, така и когато посещава определени други уебсайтове. Можете да щракнете върху връзката, придружаваща списъка с бисквитки на трети страни по-горе, за да научите повече за това как всяка трета страна използва бисквитки и да се откажете.
Свържете се с нас
Ако имате въпроси или предложения относно тази Политика, моля свържете се с нас на Info@celluma.bg

Вдъхновена от светлината

Доказана от науката

Търсене

Свържете се с нас